Healing Applications

 • Cervical syndromes
 • Lumbar syndromes
 • Spine syndromes
 • Polyarthritis
 • Osteoarthritis
 • Rheumatoid Arthritis
 • Periarthritis humeroscapularis
 • Epicondylitis
 • Tendinitis
 • Fibromyalgia
 • Allergic Rhinitis
 • Asthma bronchial
 • Neurodermatitis
 • Acne
 • Psoriasis
 • Eczema
 • Migraine
 • Trigeminal neuralgia
 • Herpes zoster neuralgia
 • Hemiplegia
 • Phantom pain
 • Paresis after stroke
 • Paroxysmal tachycardia
 • Hypertension
 • Hypotension
 • Cardiac neurosis
 • Arrhythmia
 • Urogenital infections
 • Incontinence
 • Infertility
 • Enuresis nocturia
 • PMS-syndromes
 • Climacteria
 • Dysmenorrhea
 • Metrorrhagia
 • Menorrhagia
Top